Vedtekter

Under følger de originale vedtektene fra organisasjonens opprettelse i 2011.

 

Verdier:

FTM vil vektlegge:

 • Respekt, lyttende og Ã¥pen kommunikasjon, samt kulturell sensitivitet.
 • Godt forberedt planlegging; ryddig og ren økonomi, god evaluering og nyttige prosjekter.
 • Kvalitet gjennom hele prosjektet: forberedelser, repertoar, utøvere, produksjon og gjennomføring.
 • Vennskap: respekt og Ã¥penhet for hverandres kultur, religion, politikk, og identitet; ogsÃ¥ skoleslag, ambisjoner og andre parametere.

Tiltak:

 • Planlegge, utvikle og gjennomføre samarbeidsprosjekt mellom Norge og Makedonia.
 • Søke om prosjektmidler, formidle og rapportere etter gjennomføring av prosjekt.
 • Tilrettelegge for utveksling i henhold til visjonen.
 • Bygge opp et fond som kan støtteutvikling og tilrettelegging av nye prosjekt, samt være en sikkerhet for gjennomføring av prosjekt uten ekstern finansiering. Innenfor dette ogsÃ¥ Ã¥ ta vare pÃ¥ donasjoner og sørge for at de blir brukt i samsvar med vedtektene, dette være seg økonomiske ressurser, noter, instrumenter og annet.
 • Sørge for at det sosiale perspektiv blir ivaretatt sammen med det musikalske og kulturelle fokus.
 • Gjennom alt dette styrke Makedonias musikkutdannelse, med spesielt fokus pÃ¥ messing/ blÃ¥s, slagverk, og gi dem mulighet til politisk Ã¥ tilrettelegge for tidlig start pÃ¥ instrumentet, samt arbeide for at musikk og estetiske aktiviteter skal bli et tilbud til alle barn som ønsker det.

Medlemskap

Enhver som ønsker å delta eller ønsker å støtte visjonen kan bli medlem i FTM.

 Medlemmenes rettigheter:

 • Deltagelse pÃ¥ samarbeidsprosjekter, mesterklasser og annen undervisning.
 • Spennende samarbeidskonserter.
 • Kulturell erfaring og økt sosial kompetanse.
 • Vennskap over landegrensene.
 • Opplevelse for livet.
 • Informasjonsbrev/epost.

Medlemmenes plikter:

 • Ã…rlig kontingent pÃ¥ 250 nok pr Ã¥r for norske medlemer,
  300 denarer (5 € ) for makedonske medlemmer.
 • Sammen støtte opp om, utvikle og/eller gjennomføre prosjekter i henhold til foreningens visjon.

 Styret

a.    Styret

 • Styret bestÃ¥r av det antall foreningen bestemmer. Styret er høyeste myndighet mellom Ã¥rsmøtene. Det er viktig at styret er operasjonelt; og antall styremedlemmer tilpasses ved behov og vekst.

 
b.    Styret skal:

 • Iverksette Ã¥rsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov arbeidsgrupper/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 •  Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi.c.    Leder skal sørge for

 • Planlegging og gjennomføring av nye prosjekt,
 • Ã…representere organisasjonen utad,
 • PR og markedsføring nÃ¥r det er aktuell
 • Innhenting av informasjon om frister og annet vedrørende pengesøknader,  medlemsrekruttering og registrering,  
 • Formidling av informasjon om møter og prosjekter.d.   Den økonomiansvarlige skal

 • Sammen med leder, til enhver tid ha oversikt over organisasjonens inntekter, utgifter og eiendeler.
 • Den økonomiansvarlige har sammen med styret ansvaret for budsjett og regnskap.

e.    Det bør også vurderes å ha en lokal representant i Makedonia.

Årsmøtet:

a.    Årsmøtet blir foreningens høyeste myndighet. Fullstendig saksliste for årsmøtet bør være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
b.    Årsmøtet skal:

 • Behandle Ã¥rsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Vedta budsjett
 • Velge styre og valgkomite
 • Fastsette kontingentc.    Endring av vedtekter

 • Endringer i vedtektene kan normalt bare gjøres pÃ¥ ordinært eller ekstraordinært Ã¥rsmøte.

  
d.   Opphør av foreningen:

 • Ved opphør av FTM overdras eiendeler til representanter for Central School of Music and Ballett in Skopje; som vil sørge for at disse blir brukt til videreføring av FTM s visjon. PR i dag er professor Tashko Todorov aktuell representant.
 • Eventuelle økonomiske ressurser gÃ¥r inn i et fond som kan fortsette Ã¥ støtte visjonen gjennom støtte til ulike prosjekt. Ã…rsmøtet utnevner forvaltere hvis dette er aktuelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>