Drømmen

FRIENDSHIP THROUGH MUSIC

SPILLE SAMMEN, VÆRE SAMMEN, LÆRE AV HVERANDRE, OPPMUNTRE HVERANDRE

DRØMMEN:

Sammen er vi sterke og synlige.
Sammen kan vi skape endringer til det bedre.
Sammen kan vi gi barn og unge et godt verdigrunnlag.
Sammen kan vi skape åpenhet og kommunikasjon, forståelse og respekt.
Sammen kan vi styrke hverandres identitet og egenart.
Sammen kan vi stimulere til utvikling, kreativitet og innovasjon
Sammen kan vi skape trygghet og glede.
Sammen kan vi vise at vi kan leve i fred og bygge landet.
Sammen kan vi være venner.

FRIENDSHIP THROUGH MUSIC,

- DER UNGE I NORGE OG MAKEDONIA SPILLER SAMMEN, BYGGER VENNSKAP OG FORSTÅELSE.
- DER MUSIKALSK UTVIKLING STYRKES OG STIMULERES GJENNOM RESPEKT OG VENNSKAP

LOGO1FTM 001_crop.jpg-for-web-normal

Logoen slik den så ut fra begynnelsen.